Építészet


A gyűrűfűi tervezések, építkezések alapjául az 1996-ban életbe lépett Rendezési Terv szabályozza. Ez magában foglalja a legtöbb ökológiai rendezési alapelvet és megalkotásával beilleszthetővé váltunk az országos építésügyi szabályzat kereti közé. A rendelet szerint Gyűrűfűn az épületeket a tájhoz alkalmazkodóan, földszintesen, legfeljebb 45-os hajlásszögű, magas tetővel, arányos tömegformálással kell kialakítani. Az épületek homlokmagassága legfeljebb 4,5 m. lehet.
A hagyományos és ökológiai építési megoldások esetében közös cél, hogy:
- a ház anyagai a környezetből származzanak, és oda visszaforgathatók legyenek,
- a ház felépítéséhez és fenntartásához minél kevesebb energiára legyen szükség.
A Gyűrűfűi vályogházak háromféle módon épültek.
1. Többségük tömés (vert/döngölt fal). Ez egy hagyományos, a a magyar népi építészetben gyakran előforduló forma. Az elnéptelenedett Gyűrűfűn is elsősorban ezt az eljárást használták. Az elkészült alap és az alapos szigetelés után következik a több embert kívánó falverés. A felállított zsaluk közé földnedves, rögmentes, sovány löszös föld kerül. Ezt kézi döngölővel tömörítik. Egy ház kb. 8 db. 30 cm-es emelésből áll. A sarokmerevítést és a falcsatlakozást borókával, vesszővel erősítik meg. A szintek közé sáros szalmát tesznek. Az ablakok helyét utólag vágják ki, vagy téglával töltik ki a döngölés befejezéséig. A válaszfalak általában vályogtéglából készülnek
2. Vályogtéglából készült ház.
A szalmás sarat úgy keverik össze, hogy képlékeny anyagot kapjanak. Formába (vályogkeretbe) öntik, a tetejét lesimítják, majd az előzőleg benedvesített keretet egy határozott mozdulattal lehúzzák róla. A nyári napon, fogatva, általában pár nap alatt kiszárad. A falba a vályogtéglákat sárral kötik. Kiváló hőszigetelésű falat kapunk.
3. Könnyűvályog.
Az egyik házat kör alakú alapra felrakott, szabályos háromszögekből álló duplafalú faszerkezet tartja. Az egymástól fél méterre levő szerkezetet töltötték ki erősen szalmás, vizes sárral. A sok szalma miatt nevezik könnyűvályognak ezt a megoldást. Gazdája a sátras, kupolás formája miatt „jurta-háznak” nevezi.
Jelenleg egy csömpölyög-ház épül a faluban. Ennek a „sárkenyerekből” rakott háznak az építése hasonlít a vályogtéglaházra, de itt szabálytalan alakú elemeket a végén fallá egyenesítik.
Egy paticsfal nyílvesszőfogó gyanánt áll a faluban, mely bemutató célokat is szolgál.