Erdőgazdálkodás


A Gyűrűfű környéki lankákat kiterjedt erdők, gyepek, cserjések veszik körül. Az erdők részben a MEFA Rt, részben az Ibafai Önkormányzat tulajdonában vannak.
A dombvidéket alkotó lösz alapkőzetből a természetes (erdő)vegetáció hatására agyagbemosódásos barna erdőtalaj jött létre. Ez az egyik legkedvezőbb talajtípus jellemzi környékünk legtöbb erdősült területét.
A következő jellemző erdő társulás típusok lelhetők fel Gyűrűfű közelében:
- cseres-tölgyesek,
- gyertyános-tölgyesek,
- gyertyános-bükkösök,
- ezüsthársas-gyertyánosok,
- akácosok.
A Gyűrűfű környéki védett természeti területen (önkormányzati erdők) a természetközeli erdőgazdálkodást igyekszünk meghatározóvá tenni. A cél itt, hogy a természeteshez közel álló szerkezetű erdőkben kíméletes módszerek alkalmazásával, a természet és tájképi értékek megőrzésével jussunk felhasználható faanyaghoz. E folyamat során elegyes, több szintű, több korú állományszerkezet jön létre, a biológiai sokféleség növekszik.
A jelenlegi erdők állapota nem túl jó. Sok az invazív fafaj (akác), a klimax társulás főfafajai (tölgy, bükk) csak kis részben találhatók meg és sok a tuskóról felújult terület.
A jellemző háborítatlanság, a kiterjedt, sűrű cserjés búvóhelyek és a vadásztársaságok etetése miatt számottevő a nagyvadállomány. Emiatt tölgy természetes újulatot alig lehet látni. A mezei juhar és a gyertyán csemetéket a vadak visszarágják, nem hagyják megerősödni.
Az önkormányzati erdők kezelésénél a következőket vesszük figyelembe:
- folyamatos erdőborítás,
- természetszerű, többkorú erdőkép kialakítása,
- az erdőklíma megőrzése (tövises erdőszegélyek védelme),
- ritkább fafajok és odvas fák kímélése,
- száraz, vagy fagyott talajon dolgozunk.

Az emberi beavatkozás az így kezelt erdőkben szinte észrevehetetlen. A vágásos erdőkhöz képest a várható eredmény egy egészségesebb, változatosabb erdő, nagyobb vadeltartó képesség, kisebb erdőművelési költségek és élőmunka igény, folyamatos fakitermelési lehetőség és értékesebb faanyag.