Gyűrűfűért Nonprofit Kft.


Gyűrűfűért Nonprofit Kft.

Alulírott Fridrich István, mint a GYŰRŰFŰÉRT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ( Cg.02-09-074079) ügyvezetője 2020. május 18.-én (hétfő) 14.órára összehívom a társaság taggyűlését a szavazatok 50 %-át meghaladó előzetes tagi hozzájárulás alapján a társaság székhelyétől eltérően a 7626 Pécs, Király u.85.I.em.6. szám alatti ügyvédi irodába.( SCHVERTFŐGEL és TÁRSA Ügyvédi Iroda) az alábbi napirendekkel:

1./ Megjelentek köszöntése, számba vétele, határozatképességről tájékoztatás.

2./ Döntés a taggyűlés tisztviselőiről: - jegyzőkönyv hitelesítő tag megválasztása

- jegyzőkönyv vezető megválasztása

3./ Ügyvezetői bejelentés és tájékoztatás a cég ellen indult törvényességi eljárásról, a felvetődött kérdések megválaszolása.

4./ A társaság székhelyének megváltoztatása.

5./ A tagok részére előzetes írásban megküldött, a társaság 2019.évi mérlegbeszámolójának ismertetése.

6./ Döntés a mérlegbeszámoló elfogadásáról és az eredményről.

7./ A társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében szükséges intézkedésekről döntés:

- törzstőke befizetés, be nem fizetett törzsbetétek befizetése,

- Felügyelő Bizottságról, felügyelő bizottsági tagokról döntés, szükség szerint új felügyelő

bizottsági tag(ok) választása,

8./ Egyebek. ( üzletrész értékesítési szándék bejelentése)

Felhívom a tagok figyelmét, hogy a Társasági Szerződés szerint: ”A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke 100%-a jelen van, kivéve azokat a döntéseket, amelyek meghozatalához a törvény vagy jelen társasági szerződés nem ír elő egyhangúságot. Ezen döntéseknél a taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. ….Az első megismételt taggyűlésre ugyanazok a határozatképességi szabályok vonatkoznak, mint az eredeti taggyűlésre. A második megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van.”…”A taggyűlés határozatait egyhangú határozattal hozza minden esetben kivéve a jelen szerződésben külön szabályozott eseteket, illetve a jelen szerződés 10/4/sz. pontját, amely döntéseknél a törzstőke 50%-át meghaladó mértékű szavazat elégséges.”

Határozatképtelenség esetére a megismételt taggyűlést 2020. május 21-én 15.órára, míg a második megismételt taggyűlést 2020. május 25-én 16.órára hívom össze ugyanezen napirendi pontokkal és helyszínnel.

Tisztelettel:

Fridrich István

ügyvezető

GYŰRŰFŰÉRT Nonprofit Kft

CsatolmányMéret
Gyurufuert-Nonprofit-Taggyules2020-Meghivo.pdf683.68 KB