Gyűrűfűért Nonprofit Kft.


Tárgy:Taggyűlési meghívó
Gyűrűfű, 2020. május 29.

Gyűrűfű Alapítvány
Rácz Anett
Völgyi Tamás
Fridrich István
Tisztelt Címzettek!
Alulírott Fridrich István, mint a GYŰRŰFŰÉRT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ( Cg.02-09-074079) ügyvezetője 2020. június 2.-án (kedd) 18.órára összehívom a társaság taggyűlését a szavazatok 50 %-át meghaladó előzetes tagi hozzájárulás alapján a társaság székhelyétől eltérően a 7626 Pécs, Király u.85.I.em.6. szám alatti ügyvédi irodába.( SCHVERTFŐGEL és TÁRSA Ügyvédi Iroda) az alábbi napirendekkel:
1./ Megjelentek köszöntése, számba vétele, határozatképességről tájékoztatás.
2./ Döntés a taggyűlés tisztviselőiről: - jegyzőkönyv hitelesítő tag megválasztása
- jegyzőkönyv vezető megválasztása
3./ Társasági Szerződés módosítása: - új székhely átvezetése a szerződésen
- Gyűrűfű Alapítvány új képviselőinek átvezetése a szerződésen
- új FB tag átvezetése a szerződésen,
- tevékenységi körökről döntés, azok változtatása, törlése.
4./ A tagok részére előzetesen írásban megküldött, a társaság 2019.évi mérlegbeszámolójának ismertetése.
5./ Döntés a mérlegbeszámoló elfogadásáról és az eredményről.
6./ Tájékoztatás a be nem fizetett törzsbetéttel kapcsolatos intézkedésekről.
7./ Egyebek.
Felhívom a tagok figyelmét, hogy a Társasági Szerződés szerint: ”A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke 100%-a jelen van, kivéve azokat a döntéseket, amelyek meghozatalához a törvény vagy jelen társasági szerződés nem ír elő egyhangúságot. Ezen döntéseknél a taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. ….Az első megismételt taggyűlésre ugyanazok a határozatképességi szabályok vonatkoznak, mint az eredeti taggyűlésre. A második megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van.”…”A taggyűlés határozatait egyhangú határozattal hozza minden esetben kivéve a jelen szerződésben külön szabályozott eseteket, illetve a jelen szerződés 10/4/sz. pontját, amely döntéseknél a törzstőke 50%-át meghaladó mértékű szavazat elégséges.”
Határozatképtelenség esetére a megismételt taggyűlést 2020. június 8-én 16.órára, míg a második megismételt taggyűlést 2020. június 11-én 17.órára hívom össze ugyanezen napirendi pontokkal és helyszínnel.
Tisztelettel:

Fridrich István
ügyvezető
GYŰRŰFŰÉRT Nonprofit Kft

CsatolmányMéret
Gyurufuert-Nonprofit-Taggyules2020Junius-Meghivo.pdf650.59 KB