Természetvédelem


A Gyűrűfű Természetvédelmi Terület 1996 óta élvez helyi jelentőségű védettséget. Jelenleg a természetvédelmi kezelői feladatokat Ibafa, Dinnyeberki és Nagyváty önkormányzatainak kell ellátnia.
A védetté nyilvánító jogszabály alapján a terület rendeltetése:
- Őrizze meg a táj jellegzetes képét, természeti értékeit.
- Biztosítsa a gyűrűfűi humánökológiai kísérlet számára szükséges természetes körülményeket.
Gyűrűfű környéke növénytani szempontból az Illyricum flóratartomány Preillyricum néven önálló flóravidékéhez tartozik.
Állatföldrajzi szempontból az euroturáni faunavidék, közép-dunai faunakerület, Illyricum faunakörzetének Sopianicum faunajárásába tartozik.
Éghajlati hatásokat tekintve az atlanti, mediterrán és kontinentális hatások egyaránt érvényesülnek. Ezek, valamint a térség mozaikos tájszerkezete páratlanul gazdag élővilág kialakulását tették lehetővé. Megőrzésében a falu lakóinak szemléletének döntő szerepe van.
A terület klimax növénytársulásai:
1. Gyertyános-tölgyesek
1/1 Ezüsthársas cseres-tölgyesek
1/2 Bükksásos gyertyános-tölgyesek
1/3 Szagosmügés gyertyános-tölgyesek
1/4 Madársóskás gyertyános-tölgyesek
2. Bükkösök
2/1 Szagosmügés ezüsthársas bükkösök
3. Égerligetek.
A Gyűrűfűi Természetvédelmi Terület kiterjedése kb. 1100 ha. A védett terület határa a terepen könnyen beazonosítható, hiszen vízgyűjtő terület lévén a gerincvonulatok képzik a határát. A természetesség szempontjából elmondható, hogy a terület kb. kétharmada erdő, mely magán hordozza a nyereségérdekelt erdőgazdálkodás nyomait, azonban szakszerű erdőgazdálkodással az erdők többsége természetszerűvé alakítható. A védett terület kb. egyharmada valamilyen füves terület (beleértve a sásos, nádas területeket is). A rétek, kaszálók emberi beavatkozással jöttek létre és fenntartásuk folyamatos kezelést igényel, azonban természetszerű élőhelynek tekintendők, mivel több száz év alatt sajátos, gazdag élővilág alakult ki rajtuk.
Gyűrűfűn rendezték meg hazánkban első alkalommal a Magyar Biodiverzitás Napot . Kiválasztásában több szempont játszott közre:
- háromféle klímahatás találkozása,
- a mozaikos szerkezet, sokféle élőhelytípus,
- és lakóinak környezettudatos magatartása.
2006. május 21-22-én terepi munkával emlékeztünk meg a Biológiai Sokféleség világnapjáról (május 22). 24 botanikus és zoológus gyűlt össze Gyűrűfűn, hogy 24 órányi megfeszített munkával szakterületük növényeit, állatait felkutassák. A csoport szakmai munkáját Kovács Tibor, az MME szakosztályi titkára irányította, míg a munka háttérbázisát Fridrich Ágnes és Fridrich István (Gyűrűfű Egyesület) biztosította.
A zoológus kutatók nem csak egyenként gyűjtötték be az állatokat, de számos csapdát is felállítottak; sátorcsapdát nappali repülő rovaroknak, fénycsapdát az éjszakaiaknak, közel száz talajcsapdát a földfelszínen mozgó rovaroknak, pókoknak és emlőscsapdát a rágcsálóknak, rovarevőknek. Előzetes becsléseik alapján 1400-1500 fajra számítottak, de a végeredmény elérte az 1656 fajt. A felmérés meglepetésekkel is szolgált. A lepkék közül három faj, a nagy tűzlepke (Lycaena dispar), a sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) és a díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) Natura 2000-es jelölőfaj, jelenlétükről Gyűrűfű környékén eddig nem volt adat. Egy nagyon ritka zengőlégyfaj (Diptera, Syrphidae) is került listára, ennek eddig összesen három magyarországi lelőhelye volt ismert.

A résztvevők csekély számához képest meglepően sok állat- és növényfajt sikerült meghatározni. Ennek egyik oka a mozaikos tájkép lehet, hiszen az 1 négyzetkilométeres, csupán helyi védelem alatt álló területen galagonyás-kökényes bozót, mocsárrét, száraz rét, gyertyános-tölgyes erdő, akácültetvény és fűzliget is megfért egymás mellett. Természetesen a szakértők lelkesedése is sokat nyomott a latba.
Szponzoraink: MKB Euroleasing, Unitef – Szalamandra Kft, Duna-Dráva Nemzeti Park, Veronika Erdei Iskola.
A Pécsi Vízmű Zrt. 5 középiskolás tanuló meghívását biztosította.

2007 június 22-24-én, a II. Magyar Biodiverzitás Napon megismételték a felmérést, ezúttal 30 kutatóval. A következő csoportokat vizsgálták a szakértők: növények, gombák, emlősök, madarak, hüllők, kétéltűek, puhatestűek, bogarak, molylepkék, poloskák, százlábúak, pókok, kabócák, kérészek, álkérészek, tegzesek, lepkék, recésszárnyúak, legyek, szitakötők, ászkák, vízi gerinctelenek, egysejtűek. A talált fajok száma az előző évben találtakkal együtt 2162, és olyan ritkaságok kerültek elő, mint a hegyi szitakötő vagy a keleti lápi bagolylepke.

2008 október 10-12 között kerül sor a 3. Biodiverzitás Napra Gyűrűfűn. 36 kutatót fogadtunk, köztük olyan új csoportokét, mint: hangyák, tripszek, levéltetvek, zuzmók, csótányok, giliszták, atkák.
E Napot a Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat is felvette programjai közé. (támogatta az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből). A Fővárosi Állat- és Növénykert két rovarszakértője önköltséges módon szintén részt vesz a felmérésben. A Kaposvári Egyetem pólókat ajándékozott a kutatóknak.
A három év eredménye: 3342 féle állat és növényfaj, ami világviszonylatban is jelentős sokszínűség!!!
Az MKB- Euroleasing hű és jelentős szponzora a felméréseknek.

Ritkaságaink:
Pál-Fám Ferenc, a Kaposvári Egyetem gombakutatója találta meg a tüskés sörénygombát, mely egyike hazánk kevés számú védett kalaposgombájának. Ez a piszkosfehér, fatuskón növő faj a Vörös Lista 1 kategóriájába tartozik és eddig Magyarországon csak az Északi-középhegységből volt ismert előfordulása. Az elhalt lombos fák mennyiségének csökkenése, illetve az őserdő jellegű élőhelyek területének zsugorodása miatt erősen veszélyeztetett faj.

Orosz András a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa két olyan kabócafajt gyűjtött be, melyeknek ez volt az első magyarországi előfordulása. Közülük a magyar névvel
nem is rendelkező Balclutha rosea mediterrán elterjedésű faj, és legészakabbi előfordulását eddig Albániában jegyezték le.

Szinetár Csaba és Kovács Péter a pókok körében szintén találtak egy olyan fajt, mely eddig csak Gyűrűfűtől délre volt ismert. Az 5-6 mm hosszú, karcsú alkatú drávai ugrópók szokatlanul világos alapszínével tűnik ki családjának kárpát-medencei képviselői közül.

Tóth Sándor, a zirci Bakony Természettudomány Múzeum nyugalmazott igazgatója talált rá a valóban ritkaság számba menő ritka hegyi szitakötőre. A kifejezetten nagytermetű, látványos színezetű fajt az ország néhány hegységéből ismerik csupán, és a szitakötők közül egyedül ez kapott fokozottan védett státuszt.

Talán mindközül a legnagyobb fogást a keleti lápibagoly-lepke hozta, melyet Uherkovich Ákos pécsi entomológus fogott meg, a falu alatt húzódó patakparti égerligetben. Ez az igen ritka lepkefaj Közép-Európa keleti felétől az Urálig szórványosan megtalálható, illetve kelet felé tovább haladva, egy több ezer kilométeres szünet után az Amur vidékén bukkan fel ismét. Fokozattan védett, természetvédelmi értéke 100.000 Ft.

Összefoglaló eredmények:

Magyar név Latin név kutatók fajszám
Zuzmók, Lichenophyta, Lőkös László, Farkas Edit, 53
Mohák, Bryophyta, Galambos István, 35
Nagygombák, Macrofungi, Pál-Fám Ferenc, Rudolf Kinga 180
Edényes növények, Pteridophyta, Pteridopsida, Gymnosprmatophyta, Angiospermatophyta Morschhauser Tamás, Rudolf Kinga, Purger Dragica, Ortmanné Ajkai Adrienn 328
Házas amőbák, Amoebozoa, Cercozoa, Török Júlia Katalin, 53
Talajlakó fauna, Nematoda, Pseudoscorpiones, Acari, Chilopoda, Isopoda Farkas Sándor, Kiss Márta, Újvári Zsolt 63
Puhatestűek, Mollusca, Héra Zoltán, 39
Pókok, Araneae, Kovács Péter, Szinetár Csaba, Eichardt János, 143
Tripszek, Thysanoptera, Jenser Gábor, 16
Kerekesférgek, Rotatoria, Crustacea, Körmendi Sándor, 14
Egyenesszárnyúak, Orthoptera, Krausz Krisztina, 31
Fogólábúak, Mantoptera, Pápai János, 1
Csótányok, Blattoptera, Kinál Ferenc, 1
Fülbemászók Dermaptera, 2
Kérészek, álkérészek, Ephemeroptera, Plecoptera, Cser Balázs 4
Szitakötők, Odonata, Tóth Sándor, 24
Fürgetetvek, Psocoptera, Sziráki György, 108
Kabócák, Auchenorrhyncha, Orosz András, 188
Poloskák, Heteroptera, Kondorossy Előd, 207
Futóbogarak, Carabidae, Kutasi Csaba, 146
Vízibogarak, Hydradephaga, Hydrophiloidea, Dryopodiea, Hydraenidae, Lőkös Andor 41
Lombfaló bogarak, Phytophaga, Rozner György, Rozner István, 150
Egyéb bogarak, Coleoptera, Rozner György, Rozner István, 210
Ormányosbogarak, Curculionoidea, Podlussány Attila, 216
Recésszárnyúak, Neuroptera, Ábrahám Levente, 32
Fullánkos hártyásszárnyúak, Aculeta, Józan Zsolt, 91
Hangyák, Formicidae, Tartally András, 11
Tegzesek, Trichoptera, Uherkovich Ákos, 17
Molylepkék, Microlepidoptera, Szeőke Kálmán, 119
Nagylepkék, Macrolepidoptera, Ábrahám Levente, Uherkovich Ákos, Szeőke Kálmán, 273
Kétszárnyúak, Diptera, Tóth Sándor, 450
Kétéltűek, hüllők, Ampbibia, Reptilia, Kovács Tibor, 11
Madarak, Aves, Wágner László, Ónodi Miklós, Laczik Dénes, 68
Emlősök, Mammalia, Lanszki József, Zsebők Sándor, 17
Összesen 3342